Siv Nina Lind Trafikskole AS
Kjøpmannsgata 22
8400 Sortland - Norge

Tel: +47 88 88 47

Siv Ninas Trafikkskole

Etter 10 år som sensor i Statens vegvesen følte jeg Siv Nina Lind fra Sortland for å gå nye veier. Jeg sluttet i jobben for å etablere min egen trafikkskole i 2005.

Har så langt jobbet i 8 år med egen trafikkskole og stortrives i jobben. Den tidligere sensorjobben er en god barlast å ha med seg som kjørelærer. Stortrives med de menneskene jeg møter hver eneste dag og de utfordringer trafikken gir. Skolens strykeprosent til førerprøve er ca. 10%, mens den gjennomsnittlige strykeprosent hos Statens vegvesen Sortland er over 25%.

Min målsetting er at du som elev skal bli fornøyd, trives under opplæringen, bestå førerprøven og at du etter førerprøven er en sikker og god sjåfør.

Ved henvendelse vil du kunne få utfyllende informasjon om kurs og ulike undervisningsopplegg.

Gjennom EcoDriving

Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %
Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %
Kan en redusere ulykkesrisikoen
Kan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet
Kan en øke transportkvaliteten
Kan en komme raskere frem til målet