Siv Nina Lind Trafikskole AS
Kjøpmannsgata 22
8400 Sortland - Norge

Tel: +47 88 88 47

Kontakt meg

Postadresse:
Arons Vei 4B
8400 Sortland
Norge

Skoleadresse:
Kjøpmannsgata 22
8400 Sortland
Norge

Tel: +47 88 88 47
www.sivninas.no

Navn:

Adresse:

Telefon:

E-post: *

Beskjed:

Gjennom EcoDriving

Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %
Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %
Kan en redusere ulykkesrisikoen
Kan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet
Kan en øke transportkvaliteten
Kan en komme raskere frem til målet