Siv Nina Lind Trafikskole AS
Kjøpmannsgata 22
8400 Sortland - Norge

Tel: +47 88 88 47

Førerprøven

Generelle bestemmelser om gjennomføring av førerprøven
Her gjengir vi en del sentrale bestemmelser om førerprøven fra forskrift om trafikkopplæring og førerprøve. Her kan du lese mer om; teoretisk prøve, praktisk prøve, krav til opplæring m.m

Vilkår for å gå opp til prøve:
Før du kan gå opp til teoriprøve, må du

  • ha levert søknad om førerkort og fått den godkjent,
  • være gammel nok, h
  • a med deg akseptabel legitimasjon,
  • ha betalt gebyr.

I de klassene det bare er teoriprøve, må også kravene for praktisk prøve som er ført opp nedenfor være oppfylt før teoriprøven.

Før du kan gå opp til praktisk prøve, må

  • all obligatorisk opplæring være fullført og registrert,
  • van delen din må være i orden,
  • eventuell helseattest være levert,
  • du ha bestått teoriprøven,
  • gebyr være betalt.

Gjennom EcoDriving

Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %
Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %
Kan en redusere ulykkesrisikoen
Kan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet
Kan en øke transportkvaliteten
Kan en komme raskere frem til målet