overlay

Kontakt meg

Siv Nina Lind Trafikskole AS
Kjøpmannsgata 22
8400 Sortland - Norge
Tel: +47 88 88 47

follow

Velkommen til Siv Ninas Trafikkskole AS

Siv Ninas Trafikkskole AS tilbyr opplæring i klasse B, B96 og BE
Trafikkskolens mål er at du som elev skal bli fornøyd, trives under
opplæringen, består førerprøven og at du etter bestått førerprøve
er en sikker og god sjåfør.

Dersom du ikke har et førerkort eller mopedførerbevis fra tidligere,
må du ha fullført trafikalt grunnkurs før praktisk opplæring kan
påbegynnes. Dette gjelder også før du kan starte med privat
øvingskjøring.

Førerkort kl. B
Aldersgrense for øvingskjøring – 16 år
Aldersgrense for praktisk førerprøve – 18 år

Førerkort kl. BE/B96
Du må ha førekort klasse B før opplæringen starter ved
trafikkskolen.
Aldersgrense for førerprøve/utstedelse av førerkort 18 år.

Sperrefrist
Hvis politiet av en eller annen grunn har gitt deg sperrefrist for
øvingskjøring og for å ta førerkort, har du ikke lov til å
øvelseskjøre i denne tiden. Dette gjelder også kjøretimer ved
trafikkskolen. Er du ilagt slik sperrefrist av politiet, plikter du å
informere trafikkskolen om dette.

Søknad om førerkort
Før du kan avlegge teoretisk prøve ved trafikkstasjonen må du levere
søknad på fastsatt skjema. Dette får du hos trafikkskolen, eller du
kan søke elektronisk på www.vegvesen.no [10]. Bruker du briller eller
linser, må du ha optikerattest. Behandlingstid for søknaden kan være
3 – 4 uker, så lever søknad i god tid.

Kjøretimer og teoritimer
Undervisningstimen har en varighet på 45 minutter

Førerprøve
Teoriprøven foregår på PC, og resultatet får du umiddelbart.
Eventuell sperrefrist ved stryk på teoriprøve er to uker.
Teoriprøven kan avlegges inntil seks måneder før fastsatt mistealder
for førerkortklassen.
Praktisk prøve med sensor varer ca. 70 minutter og bestilles av
trafikkskolen. Eventuell sperrefrist ved stryk på praktisk prøve er
fire uker.

Bestilling av kjøretime
Du bestiller timer på tlf. 47888847, eller gjør nærmere avtale etter
undervisningstimene.

Avbestilling av avtalt opplæring/ timer
Det er viktig at en eventuell avbestilling skjer senest kl. 15:00 dagen
i forveien. Må du avbestille senere, eller unnlater å møte til
avtalte timer, må du betale for disse.

Oppmøte
Som hovedregel starter praktisk opplæring ved trafikkskolen. Annet
oppmøtested kan avtales. Kjøring til/fra vil da regnes inn i tiden du
betaler for. Ved oppmøte til praktisk opplæring må du medbringe bevis
for gjennomført trafikalt grunnkurs samt id-kort. I tilfelle
forsinkelser har vi en gjensidig plikt til å vente på hverandre inntil
15 minutter.

Forberedelse til praktisk opplæring
Du er selv ansvarlig for at du er skikket til å kjøre. Sørg for at
du har fått tilstrekkelig med hvile, og at du ikke er påvirket av
alkohol eller annet stoff som for eksempel medisiner, som kan innvirke
på din kjøring.

Betaling
All opplæring skal som hovedregel betales med kort eller kontant evt.
bank etter endt kjøretime. Trafikalt grunnkurs skal være innbetalt
senest kurskveld tre. Opplæringen skal være betalt før praktisk
førerprøve gjennomføres.

Gjennom EcoDriving

  • Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %
  • Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %
  • Kan en redusere ulykkesrisikoen
  • Kan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet
  • Kan en øke transportkvaliteten
  • Kan en komme raskere frem til målet