overlay

Kontakt meg

Siv Nina Lind Trafikskole AS
Kjøpmannsgata 22
8400 Sortland - Norge
Tel: +47 88 88 47

follow

Krav til KL BE

OM TRAFIKKOPPLÆRING TIL PERSONBIL M/TILHENGER – KLASSE B96 OG KLASSE BE

NYE REGLER FRA 19. JANUAR 2013.

Etter at førerkortforskriften er endret i tråd med EUs 3.
førerkortdirektiv, kan fire førerkortklasser være aktuelle når man
vil trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter bil i
klasse B.

Her er en oversikt over samlet tillatt totalvekt for bil og tilhenger.
Fører må selv regne dette ut ved å sjekke vognkortet i bilen på
hvor mye bilen kan trekke. Regnestykket går alltid på tillatt
totalvekt.

Klasse B

Samlet tillatt totalvekt for bil + tilhenger,
må ikke overskride 3500 kg.

Klasse B kode 96
Samlet tillatt totalvekt for bil + for tilhenger,
ligger i området 3501 – 4250 kg.

Klasse BE
Samlet tillatt totalvekt for bil + for tilhenger,
ligger i området 4251 – 7000 kg.

Klasse C1E
Selv om trekkbilen tilhører klasse B, må føreren ha klasse C1E når
tilhengerens tillatte totalvekt overskrider 3500 kg.

OM OPPLÆRINGEN
Trinn 1
Trinn 1 er dekket gjennom opplæringen du har til førerkort klasse B

Praktisk opplæring trinn 2
Trinn 2 omhandler kjøretøyet og tilhengeren. Du skal beherske til og
frakobling, sikkerhetskontroll og vurdere vogntogets plassbehov ved
kjøring i sving for å nevne noe.
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og
læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 3.
Elevens forutsetninger vil avgjøre timetallet som trengs innenfor dette
trinnet.

Praktisk opplæring trinn 3
Trinn 3 omhandler trafikken, der du ikke skal bruke din konsentrasjon
på å betjene bilen og tilhengeren, men på å tilpasse din kjøring i
forhold til andre trafikanter og til ulike trafikkmiljø. Kjøringen din
skal være selvstendig ved kjøring i varierte trafikkmiljø.
Kjøremåter som ivaretar egen og andres sikkerhet vil vektlegges.
Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og
læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 4.
Elevens forutsetninger vil avgjøre timetallet som trengs innenfor også
dette trinnet.

Praktisk opplæring trinn 4
Trinn 4 innbefatter at du skal kunne kjøre og behandle kjøretøyet i
samsvar med hovedmålet for opplæringen klasse BE/B96.
Det gjennomførers et 2 timers obligatorisk kurs i sikring og merking
hvor teori og praktiske oppgaver inngår. Videre gjennomføres det et 3
timers sikkerhetskurs på veg hvor eleven kjører selvstendig etter en
på forhånd planlagt kjørerute.

Er du innehaver av førerkort i en av de tyngre førerkortklassene før
opplæringen starter kan du ha en rettighet til fritak fra deler av den
obligatoriske opplæringen klasse BE.
Trafikkskolen vil informere deg om dette

FØRERPRØVEN

Søknad: Trykk her
Søknadsskjema til førerkort finner du ved å trykke på Statens Vegvesen

Gjennom EcoDriving

  • Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %
  • Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %
  • Kan en redusere ulykkesrisikoen
  • Kan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet
  • Kan en øke transportkvaliteten
  • Kan en komme raskere frem til målet