overlay

Kontakt meg

Siv Nina Lind Trafikskole AS
Kjøpmannsgata 22
8400 Sortland - Norge
Tel: +47 88 88 47

follow

Klasse BE

Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over
750 kg og som man ikke kan trekke med ren klasse B eller klasse B 96.
Minstealderen for klasse BE er 18 år.

Hvilke tilhengere med tillatt totalvekt over 750 kg som du kan trekke
med ren klasse B eller klasse B96, er omtalt på forrige side: Personbil
(klasse B og B 96) [7]

Tar du klasse BE 19. januar 2013 eller senere, vil tilhengerens tillatte
totalvekt være høyst 3500 kg. Er den tillatte totalvekt over 3500 kg,
må du ha førerkort i klasse C1E selv om bilen «tilhører» klasse B.
Så tunge tilhengere krever dessuten at bilen er utstyrt med
trykkluftmekanisk bremseanlegg, noe som er forholdsvis lite utbredt
siden de fleste personbiler er bare utstyrt for å trekke tilhenger
med påløpsbrems – dvs. tilhengere med tillatt totalvekt høyst 3500
kg.

Tok du klasse BE før 19. januar 2013, gjelder ikke begrensningen på
3500 kg for tilhengerens tillatte totalvekt. Imidlertid må bilen din ha
trykkluftmekanisk bremseanlegg hvis du skal trekke tilhenger med tillatt
totalvekt over 3500 kg.

Før trekking må du alltid kontrollere DE TEKNISKE BEGRENSNINGENE i
personbilens vognkort. Der finner du hva som er bilens «tillatt
hengervekt» (maks aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen)
og hva som er «tillatt vogntogvekt» (maks sum for bilens +
tilhengerens aktuelle totalvekter). De tekniske begrensningene må ikke
overskrides uansett hvilke førerkortklasser du har. Når du trekker
tilhenger etter bil i klasse B, får du ingen utvidede rettigheter selv
om du har førerkort også i klasse C1E eller CE.

Har du tatt klasse BE etter 1. januar 2005, kan du i Norge også kjøre
traktor og motorredskap – med eller uten tilhenger. Traktorens og
motorredskapets konstruktive hastighet må være høyst 40 km/t og
tillatt totalvekt høyst 25 tonn. Begrensningen på 25 tonn gjelder
både når traktor/motorredskap er enkeltkjøretøy eller del av
vogntog.

Ved utstedelse av førerkort etter bestått tilhengerprøve, får søker
påført klasse BE og klasse T med kode 144.

Fra 19. januar 2013 kan klasse B 96 være et alternativ til klasse BE,
jf. forrige side om Klasse B (personbil mv.). Alt etter hvilken bil og
tilhenger du disponerer, må du selv finne ut om klasse B 96 eller
klasse BE er den beste løsningen.

For nærmere informasjon om opplæring se sidene om føreropplæring
[8].

Gjennom EcoDriving

  • Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %
  • Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %
  • Kan en redusere ulykkesrisikoen
  • Kan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet
  • Kan en øke transportkvaliteten
  • Kan en komme raskere frem til målet