overlay

Kontakt meg

Siv Nina Lind Trafikskole AS
Kjøpmannsgata 22
8400 Sortland - Norge
Tel: +47 88 88 47

follow

Førerprøven

Generelle bestemmelser om gjennomføring av førerprøven
Her gjengir vi en del sentrale bestemmelser om førerprøven fra forskrift om trafikkopplæring og førerprøve. Her kan du lese mer om; teoretisk prøve, praktisk prøve, krav til opplæring m.m

Vilkår for å gå opp til prøve:
Før du kan gå opp til teoriprøve, må du

 • ha levert søknad om førerkort og fått den godkjent,
 • være gammel nok, h
 • a med deg akseptabel legitimasjon,
 • ha betalt gebyr.

I de klassene det bare er teoriprøve, må også kravene for praktisk prøve som er ført opp nedenfor være oppfylt før teoriprøven.

Før du kan gå opp til praktisk prøve, må

 • all obligatorisk opplæring være fullført og registrert,
 • van delen din må være i orden,
 • eventuell helseattest være levert,
 • du ha bestått teoriprøven,
 • gebyr være betalt.

Gjennom EcoDriving

 • Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %
 • Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %
 • Kan en redusere ulykkesrisikoen
 • Kan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet
 • Kan en øke transportkvaliteten
 • Kan en komme raskere frem til målet